Strona Główna

Kwartalnik ukazuje się w Polsce oraz na Ukrainie. Jest on wydawany przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM oraz Petro Mohyla Black Sea State University. Pismo zawiera teksty naukowe dotyczące polityk publicznych, administracji, zarządzania, rozwoju ekonomicznego, ekonomii politycznej, międzynarodowych stosunków ekonomicznych. Teksty publikowane są tylko w języku angielskim.