Procedura recenzowania i lista recenzentów

 1. Redakcja „Public Policy Economic Development” dokonuje wstępnej weryfikacji nadesłanych tekstów badając adekwatność tematyki artykułu z profilem rocznika oraz zgodność z wymogami redakcyjnymi.
 2. Teksty wstępnie zaaprobowane zostają przekazane do recenzji dwóch osób spośród wymienionych na liście recenzentów. Nazwiska recenzentów poszczególnych tekstów nie są ujawniane.
 3. W procesie recenzji zostaje zachowana anonimowość zarówno autora jak i recenzentów (double-blind review process).
 4. Recenzenci oceniając tekst wypełniają formularz recenzyjny. Formularz recenzji dostępny jest na stronie internetowej czasopisma.
 5. Recenzja ma funkcję opiniodawczą, co oznacza, że ostateczną decyzję dotyczącą przyjęcia tekstu do druku podejmuje Redakcja pisma.
 6. Szczegółowe zasady recenzowania artykułów odpowiadają wytycznym Ministerstwa Nauki zawartym w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”.

Lista recenzentów

 1. Lyudmyla Antonova
 2. Adam Barabasz
 3. Grażyna Barabasz
 4. Tadeusz Bodio
 5. Marek Chmaj
 6. Oleksandr Datsiy
 7. Vira Derega
 8. Ivan Dragan
 9. Lyudmyla Ivashova
 10. Edward Jeliński
 11. Leonid Klymenko
 12. Hanna Koval
 13. Oksana Kovalevska
 14. Lyudmyla Kozlova
 15. Svitlana Lizakowska
 16. Ivan Lopushinsiy
 17. Mateusz Marciniak
 18. Igor Oliychenko
 19. Szymon Ossowski
 20. Yuliana Palagnyuk
 21. Marcin Piechocki
 22. Dmytro Plekhanov
 23. Marcin Rachwał
 24. Remigiusz Rosicki
 25. Volodymyr Sadkoviy
 26. Anna Sakson-Boulet
 27. Oleksandr Shtyrev
 28. Jędrzej Skrzypczak
 29. Svitlana Soroka
 30. Oleksandra Stoian
 31. Mykola Strilets
 32. Andrzej Stelmach
 33. Viktor Sychenko
 34. Serhiy Tymofeev
 35. Konstanty Adam Wojtaszczyk
 36. Volodymyr Yemelyanov
 37. Oleksandr Yevtushenko