Redakcja

Redaktor naczelny
Tadeusz Wallas

Z-ca redaktora naczelnego
Volodymyr Yemelyanov

Sekretarze redakcji
Vira Derega
Bartosz Hordecki

Redaktorzy tematyczni
1. Oleksandr Datsiy, Magdalena Kacperska, Aleksandra Kaniewska-Sęba (polityka społeczna, polityka ekonomiczna)
2. Radosław Fiedler (studia nad bezpieczeństwem)
3. Mykola Ivanov, Magdalena Musiał-Karg (systemy polityczne)
4. Jarosław Jańczak (border studies)
5. Robert Kmieciak, Dmytro Plekhanov, Jacek Pokładecki (samorząd, polityka lokalna),
6. Magdalena Lorenc (dyplomacja publiczna i kulturalna)
7. Yuliana Palagnyuk, Jędrzej Skrzypczak (polityka medialna i prawo mediów)
8. Tomasz R. Szymczyński, Gunter Walzenbach (studia europejskie)

Redaktor statystyczny
Bolesław Suchocki

Redaktorzy językowi
Malcolm Czopinski (English)
Oliver Schmidtke (English)
Yuliana Palagnyuk (English)

Rada Programowa
1. Leonid Klymenko (przewodniczący, Ukraina)
2. Lyudmyla Antonova (Ukraina)
3. Enrique Banus (Hiszpania)
4. Volodymyr Beglytsya (Ukraina)
5. Tadeusz Dmochowski (Polska)
6. Aigul Niyazgulova (Kazachstan)
7. Svitlana Soroka (Ukraina)
8. Andrzej Stelmach (Polska)
9. Oleksandr Yevtushenko (Ukraina)